Technical Support Group Leader

Name Tel No. Room
NG Chun, Curtis (Ir Dr) 吳駿
PhD, MSc, BEng, CEng, MIMechE, MHKIE, MASME
2766 6652 mmcng@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FG627

Scientific Officers / Technical Officers

Name Tel No. Room
CHAN Hau-tsang, Raymond (Mr) 陳孝曾 2766 4732 mmhtchan@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk EF313
LEUNG Chi-kuen, Benny (Mr) 梁志權 2766 4523/ 3400 8107 bennyck.leung@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH702/ CF717
NG Chun-hung, Stephen (Dr) 伍俊雄 2766 4733/ 6684/ 6681 mmchng@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk DE103/ DE001/ DE001D/ DE103A
TSANG Kwong-shing (Mr) 曾廣成 2766 6678/ 6674/ 4718 kstsang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk DE001A/ DE007/ CF003
WONG Kwok-wai (Mr) 黃國威 2766 6677/ 6675/ 4799 mmjack@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk DE002B/ DE006
YUEN Ka-on (Mr) 袁家安 2766 6639/ 6638 mmkoyuen@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk GH033/ GH034

Assistant Scientific Officers / Assistant Technical Officers / Technician

Name Tel No. Room
CHAN Cho Yan, Dawson (Mr) 陳祖仁 2766 6677/ 6676 dawson.chan@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk DE002B/ DE005
MAN Ka-fung (Mr) 文家豐 2766 6677 kfmaxman@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk DE002B
TANG Kam-keung (Mr) 鄧錦強 3400 2566/ 3400 2569 mmkktang@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk FJ003/ FJ004
TSE Kwai-wa (Mr) 謝桂華 2766 6672 sky.tse@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk EF313
Billy C H Yan (Mr) 甄超恒 2766 6685/ 4718/ 4799 chyan@me2.polyu.dev.horizontech.com.hk DE001F/ CF003/ DE002D